KVKK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) oluşturduğu, kişisel dinleyiciz; veri sorumlusu olarak ONAYLİFT ASANSÖR İNŞ. OTOM. Mak. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket” veya “Onaylift Asansör”) tarafından aşağıdaki muhafazaları işletebilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşleniyor?
Toplanan kişisel bilgilerin açıklamanıza konu olan talebinize göre; İlettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin düzenlenmesi, ölçümleri ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetleri sağlayan ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi taleplerinizin artı olması, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerin beyanlarının ve onların güncelleme tarafınıza iletilmesi ve Kullanıcı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcılardan faydalanmak için gerekli İş organlarımızın yapılması tarafından amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. ürünlerinde belirtilen kişisel veri işleme hükümleri ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Kişisel görüşmez; açık izin durumunda ise ürün ve hizmetlerin pazarlama şirketlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz maliyetlerinin, üretilen ürün ve hizmetlerin tüketici, kullanım tüketiminiz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek size önerilmesi ve tanıtılması, firmanız kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti koruma ve gönderim garantisi için hizmet kuruluşu üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

c. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?
Toplanan kişisel görüşmez; Burada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak, bayilerimize, iş ortaklarımıza, kullanıcılarına, hissedarlarımıza, iştirakçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. belgelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları kapsamında aktarılabilecektir.

d. Kişisel Veri Toplamın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel haklarız, sözleşmenin ifası; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; hakların tesisi, kullanımı ve korunması; ve kişinin hukuki yükümlüklerinin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda bulunan amaçlarla işlenebilecektir.

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.onaylift.com.tr internet adresinden görüntüle ile paylaşılmış olan ONAYLİFT ASANSÖR İNŞ. OTOM. Mak. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen Onaylift Asansör’e iletmeniz durumunda Onaylift Asansör talebinin nihaine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Onaylift Asansörü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirtilen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu varlıkların kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verilere işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların özelliklerini isteme ve bu işlemler yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, müşterilerini gereksinimlerinin sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve bu işlemlerde yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,
• İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesi yoluyla kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkıp tartışma çıkarma,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak sınırlandırılması zarara uğraması hâlinde zararın korunmasını talep etme haklarına sahiptir.